สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สายงานประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
โทรศัพท์ 0 2610 0777 ต่อ 250, 472

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7)
เลขที่ 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900